راهبردهای اداره

راهبردهای اداره هماهنگی امور معاونتها و مناطق شهرداری شیراز:
  • تقویت فرایند برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی

  • توانمندسازی مناطق

  • بهسازی نظام مدیریت منابع انسانی

  • تقویت فرهنگ مشتری مداری

  • بهبود ارتباطات درون سازمانی، بین سازمانی و برون سازمانی

  • تقویت سیمای شهر

  • بهبود نظام مالی و بودجه

  • نظارت و ارزیابی


منبع : اداره هماهنگی امور معاونتها و مناطق شهرداری شیراز
۶۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
رییس اداره هماهنگی امور معاونتها و مناطق
دکتر آیسودا گل دهان
دکتر آیسودا گل دهان
ملاقات عمومی: دوشنبه ها ساعت  12 الی 9
--------------------------------


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳